Psychiatrie

Psychiatrická ambulance

Poradna (závislosti)

Psychoterapie

Psychiatrická ambulance

Speciálně pedagogická péče pro děti předškolního a školního věku. Již v předškolním věku se projevují u dětí některé znaky, které svědčí o budoucích potížích ve školní práci (například špatné držení tužky, zvýrazněná aktivita, nepozornost, poruchy řeči, vysoká unavitelnost nepřiměřená věku atd.) Později se mohou vyvinout ve specifické poruchy učení či chování. Proto je lépe začít s nápravou či cvičením již v předškolním věku. Potíže, které se objevují u dětí školního věku bývají často již diagnostikovány, ale dále terapie a náprava neprobíhá. Je možné se individuálně či skupinově věnovat dané problematice. Správně nastavené techniky práce s dítětem může potíže odstranit.

Poradna

Psychoterapie

Arteterapie - léčba uměním jako speciální druh psychoterapie. Její psychoterapeutický význam je v tom, že má upravovat narušenou činnost lidského organismu psychologickými prostředky. Arteterapie využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. V podstatě jde o jednu z forem tzv. činnostní terapie. Hlavní výhodou práce s dětmi je absence nutnosti verbalizace problému - dítě prostě "vykreslí" svou momentální situaci a ukáže, jak vnímá okolní svět a své místo v něm. Naše centrum se snaží pracovat a dále rozvíjet Kyzourovu rožnovskou arte-metodiku, která vychází z předpokladu, že změnu výtvarného výrazu následují změny i v ostatních oblastech projevů člověka. Arteterapii u nás provádí absolvent Univerzity v Olomouci, bakalářského studia s několikaletou praxí a zkušenostmi v arteterapii. Arteterapie je ideální podpůrnou terapií pro EEG-Biofeedback.

Funkce arteterapie:

  1. diagnostická
  2. terapeutická

Formy arterapie:

  1. individuální
  2. skupinová

Co nám dětská kresba může říci:

  1. kresba může poskytnout orientační informaci o celkové vývojové úrovni dítěte. Může sloužit jako rozpoznávání či sledování globálního vývoje rozumových schopností dítěte.

  2. kresba je užitečná pro zjištění úrovně senzomotorických dovedností, respektive vývoje jemné motoriky a vizuální percepce (oční vnímání, poznání).

  3. kresba může signalizovat způsob citového prožívání, tj. tendenci k určitému emočnímu reagování i aktuální citové ladění.

  4. kresba je užitečným nástrojem k poznání určitých specifických vztahů a postojů, které dítě leckdy nechce nebo ani nedovede projevit jinak, například o nich vyprávět. (Vágnerová, M., 2001)